Rating

0.0/5 оценка (0 голосов)

ДЗЯРЖАЎНАЯ МЫТНАЯ СЛУЖБА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІІ СТАГОДДЗЯ (1764-1795 ГАДЫ)

Спецификации

  • І. Ф. Кітурка
  • Страниц: 359
  • 2023 год
  • Language: Русский
  • У манаграфіі ўпершыню ў айчыннай гістарыяграфіі разглядаецца працэс станаўлення і развіцця мытнай службы Вялікага Княства Літоўскага як органа ў сістэме дзяржаўнага кіравання ў другой палове ХVІІІ стагоддзя. Прааналізаваны перадумовы і прычыны стварэння дзяржаўнай мытнай службы ВКЛ, ахарактарызаваны перыяды яе рэфармавання, паказана яе роля ў рэалізацыі дзяржаўнай эканамічнай палітыкі. Значная ўвага адводзіцца пытанню кадравага забеспячэння мытнай службы.

    У кнізе прыведзены слоўнік асноўных гістарычных тэрмінаў, каталог вышэйшых пасад дзяржаўнай мытнай службы, карты размяшчэння мытных пунктаў ВКЛ у розныя перыяды другой паловы ХVІІІ стагоддзя, на падставе архіўных дакументаў зроблена гістарычная рэканструкцыя службовай формы мытнікаў. Выданне падрыхтавана ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гады «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства», падпраграмы «Гісторыя і культура».

    Адрасуецца навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам, студэнтам, служачым мытных органаў, а таксама ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.